Hvordan forholder jeg mig til aktivering/beskæftigelsestilbud?

[seofy-comparison-feed] Beskæftigelsestilbud for kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere

beskæftigelsestilbudDu har ret til og pligt til at deltage i aktiveringstilbud.

Hvis du er under 25 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil du blive pålagt at tage en uddannelse, hvis du vurderes studieegnet.

Du har ret og pligt til at deltage i beskæftigelsestilbud, hvis du er under 30. Tilbuddet skal vare i mindst 2 sammenhængende uger.

Hvis du er fyldt 30 år, har du ret og pligt til at deltage i beskæftigelsestilbud senest efter 9 måneders ledighed.

Jobcentrets beskæftigelsestilbud

Jobcentrets beskæftigelsestilbudI jobcentret kan du få tre former for beskæftigelsestilbud:

Kortere jobsøgningsforløb, kurser, særlige tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb

Virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed for personer med behov for afklaring af beskæftigelsesmål, eller som kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud

Ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere med genoptræning af dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer. For at blive ansat med løntilskud i en privat virksomhed, er det en betingelse, at man har 6 måneders forudgående ledighed.

Det er jobcentret, der sammen med dig bestemmer, hvilket beskæftigelsestilbud du skal have.

Bedøm venligst denne side
[Total: 0 Gennemsnit: 0]