a-kasse regler

Hvornår har jeg ret til dagpenge?

Det er din a-kasse, der vurderer, om du har ret til dagpenge. For at få ret til dagpenge er der en række betingelser, du skal opfylde: Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år. Som fuldtidsforsikret skal du have arbejdet og fået løn for mindst 1.924 timers arbejde inden for de seneste tre år. Som deltidsforsikret skal du have arbejdet og fået løn for mindst 1.258 timers arbejde inden for de seneste tre år. Det er kun de arbejdstimer, du har haft, mens du har været medlem af en A-kasse, der tæller med. Det gælder både som fuldtids- og deltidsforsikret. Er du nyuddannet, tæller din uddannelse som arbejde. Du får derfor ret til dagpenge, hvis du sørger for at melde dig ind i a-kasse senest 14 dage efter, at du afslutter din uddannelse. Er du selvstændig, gælder der særlige regler for at få dagpenge. Hvornår får jeg dagpenge? Du skal udfylde dit dagpengekort. Kortet er tilgængeligt på Tast Selv fra den næstsidste søndag i måneden. Du skal udfylde kortet, så snart det er tilgængeligt, så vil dagpengene være klar til udbetaling på din Nemkonto den sidste bankdag i måneden. Udbetalingsperioderne er enten fire eller fem uger af gangen. Bliver du ledig fra den første dag i måneden, er det midt i en dagpengeperiode. Det vil sige, at du måske kun modtager penge for to eller tre uger ved den første dagpengeudbetaling. Kan jeg få dagpenge ved ferielukning? For at få dagpenge ved ferielukning gælder følgende: Du skal selvfølgelig opfylde de generelle betingelser for at få dagpenge. Du arbejder på en arbejdsplads med kollektiv ferielukning, og...

Dagpengesatser 2015

Hvor meget kan jeg få i dagpenge? (2015)   Hvis du er fuldtidsforsikret er satserne: 100 % -satsen (dagpenge og efterløn) 91 % -satsen (efterløn) 82 % -satsen (nyuddannet) Pr. dag/måned 827 kr./ 17.918 kr. 753 kr./ 16.315 kr. 678 kr./ 14.690 kr. Hvis du er deltidsforsikret er satserne: 100 % -satsen (dagpenge og efterløn) 91 % -satsen (efterløn) 82 % -satsen (nyuddannet) Pr. dag/måned 551 kr./ 11.938 kr. 501 kr./ 10.855 kr. 452 kr./ 9.793...

Hvordan forholder jeg mig til aktivering/beskæftigelsestilbud?

Beskæftigelsestilbud for kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere Du har ret til og pligt til at deltage i aktiveringstilbud. Hvis du er under 25 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil du blive pålagt at tage en uddannelse, hvis du vurderes studieegnet. Du har ret og pligt til at deltage i beskæftigelsestilbud, hvis du er under 30. Tilbuddet skal vare i mindst 2 sammenhængende uger. Hvis du er fyldt 30 år, har du ret og pligt til at deltage i beskæftigelsestilbud senest efter 9 måneders ledighed. Jobcentrets beskæftigelsestilbud I jobcentret kan du få tre former for beskæftigelsestilbud: Kortere jobsøgningsforløb, kurser, særlige tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb Virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed for personer med behov for afklaring af beskæftigelsesmål, eller som kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud Ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere med genoptræning af dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer. For at blive ansat med løntilskud i en privat virksomhed, er det en betingelse, at man har 6 måneders forudgående ledighed. Det er jobcentret, der sammen med dig bestemmer, hvilket beskæftigelsestilbud du skal...

Hvordan melder jeg mig arbejdsløs?

Hvis du bliver ledig Når man mister sit job, er det vigtigt at kende sine forpligtelser og rettigheder. Hvis man ikke får meldt sig ledig med det samme, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser. Du skal melde dig ledig, så det kan blive registreret. Du kan du ikke få udbetalt kontanthjælp fra kommunen eller dagpenge fra din a-kasse, hvis du ikke melder dig ledig Skal du søge om kontanthjælp, skal du melde dig ledig på dit lokale jobcenter. Du skal melde dig ledig på din første ledighedsdag. Er du medlem af en a-kasse og skal søge om arbejdsløshedsdagpenge, skal du melde dig ledig på din første ledighedsdag. Ledighedsmelding på Jobnet.dk eller i dit lokale jobcenter. Du skal indsende “ledighedserklæring”, som du kan finde på arbejdsdirektoratets hjemmeside, eller online hos din a-kasse. Du skal redegøre for/fremvise dokumentation for årsagen til ledigheden for at afgøre om du skal have dagpenge eller evt. karantæne. Det er også lovbestemt, at du opretter et CV på Jobnet for at blive betragtet som...