Min a-kasse

Min a-kasse er blandt de billigste a-kasser, og det månedlige kontingent er kun 445,-. Ambitionen  er, at kontingentet skal være billigt, men servicen stadig skal være i top.

Der tilbydes personlig rådgivning til medlemmerne.

Min a-kasse tilbyder vejledning ved jobsøgning og karriereskift samt lønsikring og dermed udvidet dækning ved arbejdsløshed.

Min a-kasse tilbyder alle lønmodtagere medlemskab. De har den største medlemstilfredshed blandt samtlige a-kasser i Danmark samt i Arbejdsdirektoratets seneste benchmarkundersøgelser.

Min a-kasse er tværfaglig

Min -kasse er en tværfaglig a-kasse. Det vil sige, at alle lønmodtagere uanset uddannelse og branche kan blive medlem. Min a-kasse en af landets ældste a-kasser – Min a-kasse blev stiftet i 1914 og hed tidligere STA.

Min a-kasse har de mest tilfredse medlemmer
Min a-kasse blev i Arbejdsdirektoratets store benchmarking i december 2009 for tredje gang i træk kåret til den a-kasse i landet, der har de mest tilfredse medlemmer. Så tænker du nok at vi er en af landets dyreste, men vi er faktisk en af landets billigste.

Facts om Min a-kasse

Min a-kasse er tværfaglig, og alle kan derfor blive medlem. a-kasse er fusioneret med fagforeningen Prosa, hvis medlemmer hovedsageligt arbejder inden for IT-branchen.

 • Min a-kasse tilbyder gratis medlemskab for studerende.
 • Min a-kasse og Prosa er også en gratis fagforening, hvis du studerer en IT-relateret uddannelse.
 • Du får de fleste fordele med Min a-Kasse og Prosa, hvis du er på en IT-relateret uddannelse.
 • En a-kasse blandt de billigste A-kasser, og det månedlige kontingent er kun 445,-
 • Ambitionen er, at kontingentet skal være billigt, men servicen stadig skal være i top. Der tilbydes personlig rådgivning til medlemmerne.
 • Der tilbydes vejledning ved jobsøgning og karriereskift
 • Tilbyder lønsikring og dermed udvidet dækning ved arbejdsløshed..
 • Alle lønmodtagere tilbydes medlemskab.
 • Medlemstilfredsheden er den højeste af samtlige a-kasser i Danmark ifølge Arbejdsdirektoratets seneste benchmarkundersøgelse.
 • Antal medlemmer: 45.000 Mulighed for fagforening: nej
 • Er politisk neutral
 • Godt online system så næsten alt kan foregå online

Mission
Min a- kasse ved hvor svært det er at blive ledig, og stå uden hjælp. Min a-kasse vil tage et ansvar for, at flere danskere forsikrer sig imod ledighed. Min a-kasse vil tiltrække nye medlemmer og fastholde de eksisterende, blandt andet ved at bevare positionen som a-kasse med de mest tilfredse medlemmer. Forudsætningen for fastholdelsen af denne position er, at Min a-kasse altid sætter det enkelte medlem i centrum gennem personlig rådgivning, der er tilpasset den enkeltes behov og udfordringer. På den måde arbejder Min a-kasse aktivt for, at vores ledige medlemmer kan komme videre i livet med øget selvværd.

Værdier

*Min A-kasse sætter den enkelte i centrum. Min a-kasse tror på, at ’hjælp til selvhjælp’ er nøglen til succes. Og vi mener, at fundamentet for at kunne hjælpe sig selv er et stærkt eller styrket selvværd. Derfor er vores største opgave at tilbyde personlig, individuel rådgivning og fleksible ydelser, så Min a-kasse sikrer, at det enkelte medlem har de redskaber, der skal til for at kunne hjælpe sig selv videre under ledighed.

* Min A-kasse er effektive. I Min a-kasse tilbyder vi medlemmerne et af landets billigste kontingenter uden at gå på kompromis med serviceniveauet. Min a-kasse er blandt de billigste af Danmarks a-kasser. Samtidig har Arbejdsdirektoratet kåret os som den a-kasse i Danmark, der har den største medlemstilfredshed. Når Min a-kasse kan konkurrere på prisen uden at gå på kompromis med kvaliteten, skyldes det, at vi løbende effektiviserer og optimerer vores administration, netop for at kunne prioritere det, der er vigtigst for os, nemlig vores medlemmer.

* Min A-kasse tænker i helheder. Vores værdier afspejler sig i alt fra vores lokaleindretning til vores ydelser. Behagelige fysiske rammer er det første skridt på vej imod et positivt vejledningsforløb. Derfor gør Min a-kasse meget ud af, at vores afdelinger er hyggelige, indbydende og uhøjtidelige.

* Min A-kasse tænker langsigtet. Min a-kasse er bevidste om, at valget af nye veje kan kræve grundig omtanke og sparring – og til tider en vis portion kreativitet – for at blive en varig succes. Derfor leverer Min A-kasses medarbejdere altid rådgivning og information i en atmosfære præget af tillid og tid til grundig vejledning. Det skaber en langsigtet succes, både for den enkelte og for arbejdsmarkedet som helhed.

* Min A-kasse tror på, at åbenhed skaber gennemsigtighed. Min a-kasse mener, at alle a-kasser har et individuelt ansvar for at bidrage til større gennemsigtighed på a-kassemarkedet. Medlemmer og potentielle medlemmer skal kunne få indsigt i a-kassernes særkender, service- og prisniveau, holdninger og visioner. For kun i et gennemsigtigt marked vil borgerne være i stand til at træffe et kvalificeret valg om a-kassemedlemskab. I Min a-kasse tror vi på, at vi gennem en målrettet informationsindsats kan bidrage til større åbenhed på området.

Min a-kasse målsætninger er derfor at:

* Være tættere på medlemmerne for at styrke vores kunde- og servicefokus yderligere.

* Blive ved med at tilbyde billigt a-kassemedlemskab uden at gå på kompromis med kvaliteten i ydelserne.

* Fortsætte med at sætte det enkelte medlem i centrum.

* Tiltrække flere medlemmer og nye målgrupper.

* Kommunikere aktivt om, hvem vi er.

* Bidrage til en konstruktiv arbejdsmarkedsdebat.

Det er Min a-kasse.

Bedøm venligst denne side
[Total: 1 Gennemsnit: 5]