Hvad er dagpenge?

Dagpenge udbetales i tilfælde af arbejdsløshed. Men et andet svar til hvad er dagpenge, er, at ud over arbejdsløshedsdagpenge også kan være sygedagpenge, som udbetales ved sygdom og graviditet og fødsel. Du skal have været medlem af A-kassen mindst et år og have arbejdet 1924 timer. Dagpengeperioden er blevet ændret mange gange af politikerne. Den har tidligere været på 7 år, men det mente politikerne var for meget. Over flere omgange blev dagpengeperioderne ændret til 4 år. I 2010 blev den sidste ændring vedtaget. Reformen formindsker dagpengeperioden fra fire til to år, og fordobler derudover længden af den periode, man skal være i arbejde for at genvinde retten til dagpenge fra 26 til 52 uger  Dagpengeperioden er nu 2 år. Hvad er dagpenge kan stadig besvares med dagpenge ved arbejdsløshed og ved andet fravær.

Du kan få max. 90 % af din løn i understøttelse. Dagpengesatsen 2015 maximum.

Fuldtidsforsikret: 827kr. pr. dag/4135kr. pr. uge. Deltidsforsikret:551 kr. pr. dag/2755 kr. pr. uge.

Hvad er dagpenge, kan også være:hvis du ikke kan få dagpenge, altså mister din ret dertil, vil du som udgangspunkt kunne få arbejdsmarkedsydelse. Du kan få arbejdsmarkedsydelse, hvis du har mistet din dagpengeret fra 6/1 2014 og frem til 30/6 2016. Du kan højst få dagpenge og arbejdsmarkedsydelse i 4 år. Som forsørger kan du få 80 % af den maksimale dagpengesats,14.343 kroner. 60 % hvis du ikke er forsørger,10.747 kroner. Ydelsen er ikke afhængig af, af formue, eller evt. indkomst din ægtefælle har.

Du får uden, at du skal søge om det arbejdsmarkedsydelsen, hvis du mister dine dagpenge helt fra til 30/6 2016. Du skal dog stadig være fuldtidsforsikret og fortsat være medlem af A-kassen for at kunne modtage ydelsen. Du skal endvidere for at få ydelsen være aktivt jobsøgende. Du skal deltage i aktivering. Altså samme betingelser, som da du var på dagpenge.