Hvorfor er a-kasse og fagforening ikke det samme?

Fordi de har forskellige opgaver.

En fagforening er en forening for personer, som arbejder har uddannelse inden for et bestemt fag eller fagligt område. Fagforeningen skal sikre, at medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår bliver så fordelagtige som muligt. En fagforening tilbyder råd og vejledning ved jobsøgning. Den vil sikre, at du bliver ansat på overenskomstmæssige aftaler. Den laver aktiviteter for medlemmerne. Medlemmerne kan få individuel rådgivning ved arbejdsmæssige konflikter. Nogle fagforeninger tilbyder medlemmerne kontante medlemsfordele som forsikringer, rabatordninger. Det er frivilligt at være medlem af en fagforening. Du kan selv bestemme, hvilken fagforening du vil tilhøre.

En a-kasse, i gamle dage blev det kaldt en arbejdsløshedskasse, er en forening af lønmodtagere og/eller selvstændige. I tilfælde af arbejdsløshed sikrer a-kasser dig økonomisk med udbetaling af dagpenge, hvis du har deltidsarbejde, får du supplerende dagpenge. Der er nogle betingelser, der skal være i orden. Du skal have været medlem 1 år. Du skal være aktivt jobsøgende, og du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Derudover tilbyder a-kasser også jobsøgningskurser, personlig vejledning og rådgivning om dine rettigheder og pligter som dagpengemodtager. Ligesom i fagforeningen er medlemskab frivilligt, men bliver du ledig, kan du ikke få dagpenge, men er henvist til kontanthjælp. Du bestemmer selv, hvilken A-kasse, du vil være medlem af. Man kan vælge en a-kasse, der har relation til ens arbejde, eller du kan vælge en A-kasse blandt de tværfaglige.