A-Kasse FAQ

Her kan du læse alt om A-kasse og de oftest stillede spørgsmål.

Fagforeningen har knowhow vedrørende løn- og ansættelsesvilkår. Det betyder, at der kan blive handlet på dine problemer hurtigt og kompetent. a-kasser sikrer dig økonomisk ved arbejdsløshed. Både en fagforening og en a-kasse kan være nødvendige og nyttige. De kan være vanskelig at undvære, når det brænder på.

Hvorfor er a-kasse og fagforening ikke det samme?

Fordi de har forskellige opgaver.

En fagforening er en forening for personer, som arbejder har uddannelse inden for et bestemt fag eller fagligt område. Fagforeningen skal sikre, at medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår bliver så fordelagtige som muligt. En fagforening tilbyder råd og vejledning ved jobsøgning. Den vil sikre, at du bliver ansat på overenskomstmæssige aftaler. Den laver aktiviteter for medlemmerne. Medlemmerne kan få individuel rådgivning ved arbejdsmæssige konflikter. Nogle fagforeninger tilbyder medlemmerne kontante medlemsfordele som forsikringer, rabatordninger. Det er frivilligt at være medlem af en fagforening. Du kan selv bestemme, hvilken fagforening du vil tilhøre.

En a-kasse, i gamle dage blev det kaldt en arbejdsløshedskasse, er en forening af lønmodtagere og/eller selvstændige. I tilfælde af arbejdsløshed sikrer a-kasser dig økonomisk med udbetaling af dagpenge, hvis du har deltidsarbejde, får du supplerende dagpenge. Der er nogle betingelser, der skal være i orden. Du skal have været medlem 1 år. Du skal være aktivt jobsøgende, og du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Derudover tilbyder a-kasser også jobsøgningskurser, personlig vejledning og rådgivning om dine rettigheder og pligter som dagpengemodtager. Ligesom i fagforeningen er medlemskab frivilligt, men bliver du ledig, kan du ikke få dagpenge, men er henvist til kontanthjælp. Du bestemmer selv, hvilken A-kasse, du vil være medlem af. Man kan vælge en a-kasse, der har relation til ens arbejde, eller du kan vælge en A-kasse blandt de tværfaglige.

Kan jeg få fradrag for a-kasse?

Ja, du kan få fradrag for a-kasse og fagforening. Ydelserne til Efterlønsordningen er også fradragsberettiget. Kontingentindbetalingen giver fradrag for a-kasse og fagforening.

Det fulde fradrag for a-kasse og efterløn har hele tiden kunne trækkes fra i sit fulde beløb, så der er der er ikke tale om stigning i fradrag for a-kasse, det er kun fradraget for fagforeningskontingentet, der stiger. Om man så kan forvente af fradrag for a-kasse og fagforening ændres afhængig af regeringens politiske farve.

a-kasser informerer SKAT som vil påføre dit kontingent på årsopgørelsen, men nogle af fradragene skal du selv påføre. Så for at være helt sikker på at få fradrag for a-kasse og fagforening, skal du være opmærksom, når du udfylder din selvangivelse.

I 2015 kan du højst få 600o kr. i fradrag for A-kasse og fagforening.Det er en pæn stigning i forhold til 2014.

I 2014 var dit fradrag for a-kasse og fagforening kun på 3000 kr.

Regeringen håber, at højere fradrag på a-kasse og fagforening vil give flere medlemmer.

Du får også fradrag for indbetalingerne til efterlønnen. Der er ikke loft over dit fradrag på a-kasse og efterløn.

Når kontingenter til a-kasse, fagforening og efterløn kan trækkes fra i skat, medfører det, at din udgift til kontingent er noget lavere. Du vil spare ca. 33 % på dine fradrag. Er kontingentet 360 kr. betaler du i realiteten kun 240 kr.

Hvis du vil have øjeblikkelig virkning af fradrag for a-kasse, skal du selv gå ind på www.skat.dk og ændre dit forskudsskema. Du skal påføre beløbet i felt 458. Fradraget er ikke påført dit forskudsskema for 2015. Foretager du dig ikke noget, vil din indbetalinger til fagforeningen blive medregnet ved årsopgørelsen, og du vil få penge tilbage i foråret 2016.

Er a-kasse og fagforening det samme?

Nej, det er det ikke, A-kassen er din forsikring i tilfælde af arbejdsløshed. En fagforening sørger for løn- og arbejdsforhold.

Hvor længe kan jeg få dagpenge?

Du kan få dagpenge i 2 år inden for en periode på 3 år. Dagpengereglerne ændres ofte, og mange spørger sikkert sig selv; Hvor længe kan jeg få dagpenge nu?

Du kan få dagpenge i 2 år inden for en periode på 3 år. Man regner med uger, så du kan få dagpenge i 104 uger i en periode på 156 uger.  Perioden med dagpenge behøver ikke at være sammenhængende. Dagpengene bliver udbetalt efter et klippekort-system. Inden for 3 år har du ret til at bruge dine dagpenge-klip. Du kan naturligvis kun få dagpenge, hvis du er berettiget hertil.

Efter 3 år, udløber dit klippekort, lige meget om du har brugt det fuldt Altså om du har fået dagpenge i kun nogle af ugerne eller i alle 104 uger. Det store problem med spørgsmålet hvor længe kan jeg få dagpenge kommer nu. Når de 3 år er gået, uanset om du har brugt alle 104 klip, skal du arbejde 1924 inden for 3 år for at få et nyt klippekort.

Selvom du ikke har brugt alle dine klip, får du ret til et nyt “dagpenge-klippekort”, hver gang du igen har haft arbejde inden for en tre-årig periode i 1924 timer.

Hvad er dagpenge?

Dagpenge udbetales i tilfælde af arbejdsløshed. Men et andet svar til hvad er dagpenge, er, at ud over arbejdsløshedsdagpenge også kan være sygedagpenge, som udbetales ved sygdom og graviditet og fødsel. Du skal have været medlem af A-kassen mindst et år og have arbejdet 1924 timer. Dagpengeperioden er blevet ændret mange gange af politikerne. Den har tidligere været på 7 år, men det mente politikerne var for meget. Over flere omgange blev dagpengeperioderne ændret til 4 år. I 2010 blev den sidste ændring vedtaget. Reformen formindsker dagpengeperioden fra fire til to år, og fordobler derudover længden af den periode, man skal være i arbejde for at genvinde retten til dagpenge fra 26 til 52 uger  Dagpengeperioden er nu 2 år. Hvad er dagpenge kan stadig besvares med dagpenge ved arbejdsløshed og ved andet fravær.

Du kan få max. 90 % af din løn i understøttelse. Dagpengesatsen 2015 maximum.

Fuldtidsforsikret: 827kr. pr. dag/4135kr. pr. uge. Deltidsforsikret:551 kr. pr. dag/2755 kr. pr. uge.

Hvad er dagpenge, kan også være:hvis du ikke kan få dagpenge, altså mister din ret dertil, vil du som udgangspunkt kunne få arbejdsmarkedsydelse. Du kan få arbejdsmarkedsydelse, hvis du har mistet din dagpengeret fra 6/1 2014 og frem til 30/6 2016. Du kan højst få dagpenge og arbejdsmarkedsydelse i 4 år. Som forsørger kan du få 80 % af den maksimale dagpengesats,14.343 kroner. 60 % hvis du ikke er forsørger,10.747 kroner. Ydelsen er ikke afhængig af, af formue, eller evt. indkomst din ægtefælle har.

Du får uden, at du skal søge om det arbejdsmarkedsydelsen, hvis du mister dine dagpenge helt fra til 30/6 2016. Du skal dog stadig være fuldtidsforsikret og fortsat være medlem af A-kassen for at kunne modtage ydelsen. Du skal endvidere for at få ydelsen være aktivt jobsøgende. Du skal deltage i aktivering. Altså samme betingelser, som da du var på dagpenge.

Hvad er en a-kasse?

En a-kasse er en forening. En arbejdsløshedsforsikring. Du indbetaler et månedligt beløb, og du kan så få udbetalt dagpenge i tilfælde af eventuel arbejdsløshed eller sygedagpenge i tilfælde af sygdom.

En a-kasse fungerer altså som en forsikring og giver tryghed for dens medlemmer, da man som medlem er økonomisk sikret, hvis man pludselig står uden arbejde. Det er frivilligt om, du vil være medlem af en a-kasse, men det anbefales kraftigt, da det ikke er sikkert, at du kan få kontanthjælp. Husk at du skal have været medlem i et år for at få dagpenge.

Hvad er en a-kasse også? a-kassen er en statsstøttet organisation, da staten går ind og hjælper, hvis der ikke er penge nok i a-kassen. Derfor er det måske lige meget hvilken a-kasse du vælger. Vælg en billig a-kasse. Udover udbetaling af dagpenge administrerer a-kassen også flere opgaver. De står også for udbetaling af f.eks. feriedagpenge. a-kassen tilbyder også en række andre ydelser som f.eks. udbetaling af feriedagpenge og orlovsydelser. a-kassen har vejledningsamtaler og har øget indsatsen for at bringe de arbejdsløse tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvis du er i tvivl om hvad er en a-kasse, bør du nok læse artiklen her på www.find-a-kasse.dk. Vi vil opfordre dig til at tage a-kasse matchen og melde dig ind.

Er du som studerende usikker på hvad er en a-kasse, så ville det være en god idé at orientere dig her på siden. Du kan læse artiklen om tværfaglige eller faglige a-kasser, og derefter tage din beslutning. a-kasserne tilbyder forskellige ydelser. Vi opfordrer dig selvfølgeligt til at melde dig ind, så du kan få dagpenge efter afsluttet studium. Ud over dagpenge vil du også kunne få hjælp til jobsøgning og udarbejdelse af CV.

Bedøm venligst denne side
[Total: 1 Gennemsnit: 5]