Lønsikring?

LønsikringLønsikring er et godt valg. Både forsikringsselskaber og a-kasser tilbyder ekstra forsikring mod arbejdsløshed.  Du skal indbetale et månedligt beløb for at sikre dig ud over dagpengene. Har du så tegnet lønsikring og bliver arbejdsløs, vil du ikke kun få dagpenge, men også modtage et fast månedligt beløb fra din  lønsikring i en fastlagt periode, så afstanden til din tidligere løn vil blive mindsket.

Hvad dækker lønsikring?

I tilfælde af arbejdsløshed får du et tillæg til dine dagpenge. Du kan forsikre dig op til max. 80 % af din løn. Lønsikring indeholder dækning for såvel arbejdsløshed som uarbejdsdygtighed.

Hvem kan tegne lønsikring?

Medlemmer af a-kassen kan tegne lønsikring

Du skal være mellem 18-55 år (lønsikring løber til du er 60 år)

Du skal have arbejdet over 30t/ugtl de seneste 6 måneder for at tegne lønsikring

Du skal bo i Danmark for at tilkøbe lønsikring

Hvor meget kan jeg forsikre mig for?

Arbejdsløshedsdagpenge plus udbetaling fra lønsikring må max udgøre 80 % af din løn.

Ydelsen fra lønsikring kan være mellem 2.000,00 og 30.000,00 afhængig af, hvad du vælger

Eksempel på max. ydelse ved en bruttoløn på kr. 40.000:

80 % af bruttoløn på kr. 40.000 kr. 32.000
minus dagpenge 2015 kr. 17.918
kr. 14.082
Maksimalt kr. 14.000

Hvor meget skal jeg betale i præmie?

Din præmie afhænger af dit valg af:

 • venteperiode (se nedenunder)
 • udbetalingsperiode (se nedenunder)

Præmien opkræves hvert kvartal.

Hvad betyder Venteperiode?

Du kan vælge mellem en venteperiode på enten 30, 60 eller 90 dage efter første dagpengedag, hvorefter du vil få første udbetaling fra lønsikring.

Hvor længe kan jeg få udbetalt ydelse?

Max 6 – 9 måneder pr. arbejdsløshedsperiode (afhængig af dit valg). Max 24 måneder totalt.

Hvornår starter udbetalingerne?

I tilfælde af arbejdsløshed kan første udbetaling fra din lønsikring finde sted 30 dage efter start på dagpenge. Efter karensperiode på 6 måneder, hvor du ikke må være ledig eller varsles ledig.

Kan jeg flytte min lønsikring, hvis jeg skifter a-kasse?

Du kan altid flytte din lønsikring og bevare din anciennitet.

Hvornår dækker lønsikring ikke?
 • hvis du vidste, at du ville blive arbejdsløs
 • hvis du bliver arbejdsløs eller informeres om, at du vil blive arbejdsløs indenfor de første 6 måneder efter tegning af lønsikring.
 • hvis du selv siger op
 • hvis du bliver bortvist af din arbejdsgiver eller afskediget af en grund, som du selv er skyld i
 • hvis du har fået karantæne fra a-kassen
 • hvis du står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet,
Hvad indeholder dækning for uarbejdsdygtighed?

Du kan få erstatning fra lønsikring, når du bliver syg eller kommer til skade, hvis du ikke har haft kendskab til sygdommen. Du skal have sygedagpenge, og der skal foreligge en lægeerklæring.

Kan jeg ændre min dækning?

Du kan ændre din dækning. Hvis ændringen betyder højere præmie, vil du blive pålagt en karensperiode. Betyder ændringen en lavere præmie, træder ændringen i kraft fra følgende måned.

Kan jeg få udbetaling fra lønsikring i ferieperioderne?

Nej, du får ikke udbetalt lønsikring, mens du afholder ferie.

Hvornår ophører lønsikring?

Svar: Lønsikring ophører ved udgangen af den måned, hvor:

 • Når du fylder 60 år
 • hvis du bliver tilkendt førtidspension
 • hvis du permanent holder op med at arbejde
 • hvis dit medlemskab af A-kassen ophører
 • hvis du ikke overholder forsikringsbetingelserne (f.eks. ikke betaler præmien)
Kan jeg tegne lønsikring, hvis jeg bor i udlandet?

Nej, du skal have fast bopæl og være skattepligtig i Danmark

Hvornår kan jeg få udbetaling fra lønsikring?
 • Du skal være opsagt.
 • Været fuldtidsansat mere end 30t/ugtl de seneste seks måneder, inden du bliver ledig.
 • Hvis ledigheden varsles og indtræffer senere end 180 dage efter forsikringens startdato.
 • Når du får udbetalt dagpenge fra A-kassen, og ellers opfylder de betingelser, for at få dagpenge.
 • Du står til rådighed for arbejdsmarkedet og er tilmeldt Jobcentret.
Kan jeg opsige min lønsikring?

Du kan altid opsige din lønsikring skriftligt.

Kravene og ydelserne fra forsikringsselskaberne og A-kasserne svinger meget:

Så tænker du lønsikring, er det nødvendigt, at du vurderer, hvilken A-kasse, der passer til dig.

Bedøm venligst denne side
[Total: 1 Gennemsnit: 5]