Hvornår har jeg ret til dagpenge?

DagpengeDet er din a-kasse, der vurderer, om du har ret til dagpenge. For at få ret til dagpenge er der en række betingelser, du skal opfylde:

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år.
 • Som fuldtidsforsikret skal du have arbejdet og fået løn for mindst 1.924 timers arbejde inden for de seneste tre år.
 • Som deltidsforsikret skal du have arbejdet og fået løn for mindst 1.258 timers arbejde inden for de seneste tre år.

Det er kun de arbejdstimer, du har haft, mens du har været medlem af en A-kasse, der tæller med. Det gælder både som fuldtids- og deltidsforsikret.

Er du nyuddannet, tæller din uddannelse som arbejde. Du får derfor ret til dagpenge, hvis du sørger for at melde dig ind i a-kasse senest 14 dage efter, at du afslutter din uddannelse.

Er du selvstændig, gælder der særlige regler for at få dagpenge.

Hvornår får jeg dagpenge?

Du skal udfylde dit dagpengekort. Kortet er tilgængeligt på Tast Selv fra den næstsidste søndag i måneden. Du skal udfylde kortet, så snart det er tilgængeligt, så vil dagpengene være klar til udbetaling på din Nemkonto den sidste bankdag i måneden.

Udbetalingsperioderne er enten fire eller fem uger af gangen.

Bliver du ledig fra den første dag i måneden, er det midt i en dagpengeperiode. Det vil sige, at du måske kun modtager penge for to eller tre uger ved den første dagpengeudbetaling.

Kan jeg få dagpenge ved ferielukning?Ferie på dagpenge

For at få dagpenge ved ferielukning gælder følgende:

 • Du skal selvfølgelig opfylde de generelle betingelser for at få dagpenge.
 • Du arbejder på en arbejdsplads med kollektiv ferielukning, og du er derfor forhindret i at arbejde.
 • Du skal have afholdt din ferie/brugt din feriepenge
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Være tilmeldt Jobcenter.

Opfylder du betingelserne, kan du få udbetalt dagpenge i stedet for løn.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg bliver syg?

Du skal huske at melde dig syg på din første sygedag, fordi du kan først få dagpenge under sygdom eller sygedagpenge, når du har sygemeldt dig på Jobnet.dk.

Ligeledes er det vigtigt, at du raskmelder dig med det samme for igen at få dagpenge. Igen på Jobnet.dk. Din A-kasse får automatisk besked om din syge-/raskmelding.

Du får dagpenge fra a-kasse de første 14 sygedage, hvis du er fuldtidsforsikret. Derefter får du sygedagpenge fra kommunen.

Er du deltidsforsikret, får du ikke dagpenge fra a-kasse, men sygedagpenge fra kommunen.

Kan jeg få dagpenge, mens jeg er på barsel?

Du kan ikke få dagpenge fra FTF-A, mens du er på barsel.

Du kan få barselsdagpenge fra kommunen.

Udbetaling Danmark administrerer barselsdagpenge, og Udbetaling Danmark afgør, om du har ret til barselsdagpenge. Du vil få det samme beløb i barselsdagpenge, som du er berettiget til i dagpenge.

Kan jeg få feriedagpenge?

Har du fået dagpenge, sygedagpenge eller barselsdagpenge, har du optjent feriedagpenge til udbetaling det efterfølgende ferieår. Du vil modtage besked fra a-kasse om, hvor mange feriedage du har optjent.

Du kan max optjene 25 feriedage. Feriedagpengene er samme beløb per dag som dit dagpengebeløb.

Kan jeg tage til udlandet med dagpenge? Og Hvor længe?

Du har mulighed for at søge arbejde i et andet EØS-land i op til tre måneder og samtidig modtage dagpenge fra Danmark. Du skal tilmelde dig det lokale jobcenter i den by, du tager til.

Du kan få dagpenge med til udlandet i tre måneder, hvis du:

 • er statsborger i et EØS-land
 • er medlem af en dansk a-kasse
 • bor og opholder dig i Danmark på afrejsedagen
 • har været ledig i mindst fire uger. Der er mulighed for dispensation
 • har ret til dagpenge den dag, du rejser
 • har søgt om EØS-dagpenge, før du rejser
 • tilmelder dig jobcentret i den by, du rejser til
 • står til rådighed for arbejdsmarkedet i det land, du er rejst til
 • ikke forlader det land, du har søgt om EØS-dagpenge til

Hvis du mod forventning ikke finder arbejde i det land, du er rejst til, skal du vende tilbage til Danmark og tilmelde dig jobcenteret, inden de tre måneder er udløbet. Ellers mister du retten til dagpenge i Danmark.

Bedøm venligst denne side
[Total: 1 Gennemsnit: 5]