Hvad er en a-kasse?

En a-kasse er en forening. En arbejdsløshedsforsikring. Du indbetaler et månedligt beløb, og du kan så få udbetalt dagpenge i tilfælde af eventuel arbejdsløshed eller sygedagpenge i tilfælde af sygdom.

En a-kasse fungerer altså som en forsikring og giver tryghed for dens medlemmer, da man som medlem er økonomisk sikret, hvis man pludselig står uden arbejde. Det er frivilligt om, du vil være medlem af en a-kasse, men det anbefales kraftigt, da det ikke er sikkert, at du kan få kontanthjælp. Husk at du skal have været medlem i et år for at få dagpenge.

Hvad er en a-kasse også? a-kassen er en statsstøttet organisation, da staten går ind og hjælper, hvis der ikke er penge nok i a-kassen. Derfor er det måske lige meget hvilken a-kasse du vælger. Vælg en billig a-kasse. Udover udbetaling af dagpenge administrerer a-kassen også flere opgaver. De står også for udbetaling af f.eks. feriedagpenge. a-kassen tilbyder også en række andre ydelser som f.eks. udbetaling af feriedagpenge og orlovsydelser. a-kassen har vejledningsamtaler og har øget indsatsen for at bringe de arbejdsløse tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvis du er i tvivl om hvad er en a-kasse, bør du nok læse artiklen her på www.find-a-kasse.dk. Vi vil opfordre dig til at tage a-kasse matchen og melde dig ind.

Er du som studerende usikker på hvad er en a-kasse, så ville det være en god idé at orientere dig her på siden. Du kan læse artiklen om tværfaglige eller faglige a-kasser, og derefter tage din beslutning. a-kasserne tilbyder forskellige ydelser. Vi opfordrer dig selvfølgeligt til at melde dig ind, så du kan få dagpenge efter afsluttet studium. Ud over dagpenge vil du også kunne få hjælp til jobsøgning og udarbejdelse af CV.