Kan jeg få fradrag for a-kasse?

Ja, du kan få fradrag for a-kasse og fagforening. Ydelserne til Efterlønsordningen er også fradragsberettiget. Kontingentindbetalingen giver fradrag for a-kasse og fagforening.

Det fulde fradrag for a-kasse og efterløn har hele tiden kunne trækkes fra i sit fulde beløb, så der er der er ikke tale om stigning i fradrag for a-kasse, det er kun fradraget for fagforeningskontingentet, der stiger. Om man så kan forvente af fradrag for a-kasse og fagforening ændres afhængig af regeringens politiske farve.

a-kasser informerer SKAT som vil påføre dit kontingent på årsopgørelsen, men nogle af fradragene skal du selv påføre. Så for at være helt sikker på at få fradrag for a-kasse og fagforening, skal du være opmærksom, når du udfylder din selvangivelse.

I 2015 kan du højst få 600o kr. i fradrag for A-kasse og fagforening.Det er en pæn stigning i forhold til 2014.

I 2014 var dit fradrag for a-kasse og fagforening kun på 3000 kr.

Regeringen håber, at højere fradrag på a-kasse og fagforening vil give flere medlemmer.

Du får også fradrag for indbetalingerne til efterlønnen. Der er ikke loft over dit fradrag på a-kasse og efterløn.

Når kontingenter til a-kasse, fagforening og efterløn kan trækkes fra i skat, medfører det, at din udgift til kontingent er noget lavere. Du vil spare ca. 33 % på dine fradrag. Er kontingentet 360 kr. betaler du i realiteten kun 240 kr.

Hvis du vil have øjeblikkelig virkning af fradrag for a-kasse, skal du selv gå ind på www.skat.dk og ændre dit forskudsskema. Du skal påføre beløbet i felt 458. Fradraget er ikke påført dit forskudsskema for 2015. Foretager du dig ikke noget, vil din indbetalinger til fagforeningen blive medregnet ved årsopgørelsen, og du vil få penge tilbage i foråret 2016.